Asystentka i Higienistka Stomatologiczna nr 2/2024 (74)

Spyrka A:
LIST OD REDAKCJI
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 19; Numer/Number 2 (74), 2024: 61
E-ISSN 2392-1854
ISSN 1895-6920

Kaczmarska D:
POLSKIE STOWARZYSZENIE HIGIENISTEK DENTYSTYCZNYCH
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 19; Numer/Number 2 (74), 2024: 62-65
E-ISSN 2392-1854
ISSN 1895-6920

WYTYCZNE
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 19; Numer/Number 2 (74), 2024: 66-67
E-ISSN 2392-1854
ISSN 1895-6920

Wilkońska R, Orszulak P, Jamróz-Wilkońska L:
PRACA KAZUISTYCZNA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 19; Numer/Number 2 (74), 2024: 68-71
E-ISSN 2392-1854
ISSN 1895-6920

Cesarz M, Hajduk-Więckowicz A:
PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 19; Numer/Number 2 (74), 2024: 72-77
E-ISSN 2392-1854
ISSN 1895-6920

Rowińska I, Kowalczyk P:
PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 19; Numer/Number 2 (74), 2024: 78-83
E-ISSN 2392-1854
ISSN 1895-6920

Knapik K:
PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 19; Numer/Number 2 (74), 2024: 84-88
E-ISSN 2392-1854
ISSN 1895-6920

Schlenz MA et. al:
PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 19; Numer/Number 2 (74), 2024: 89-99
E-ISSN 2392-1854
ISSN 1895-6920

Skomro P et al.:
PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 19; Numer/Number 2 (74), 2024: 100-109
E-ISSN 2392-1854
ISSN 1895-6920

SPRAWOZDANIE
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 19; Numer/Number 2 (74), 2024: 110-111
E-ISSN 2392-1854
ISSN 1895-6920

TEST WIEDZY
ASYST HIG STOMATOl
Tom/Volume 19; Numer/Number 2 (74), 2024: 112-115
E-ISSN 2392-1854
ISSN 1895-6920