REDAKTOR NACZELNA

Anna Spyrka

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel. +48 32 355 06 20


REDAKTORZY NAUKOWI (TEMATYCZNI) DZIAŁÓW

PERIODONTOLOGIA prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska – Miszczuk (Lublin, Polska)

ENDODONCJA I STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk (Warszawa, Polska)

GEROSTOMATOLOGIA prof. dr hab. n. med. Ryszard Koczorowski (Poznań, Polska)

ORTODONCJA dr n. med. Leszek Szywała (Katowice, Polska)

DYSFUNKCJE UKŁADU STOMATOGNATYCZNGO dr n. med. Edward Kijak (Szczecin, Polska)

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA prof. dr hab. Maria Gołębiewska (Białystok, Polska)

ERGONOMIA dr n. med. Marek Bladowski (Olsztyn, Polska)

FIZYKOTERAPIA I DIAGNOSTYKA FIZYKALNA W STOMATOLOGII dr n. med. Danuta Lietz-Kijak (Szczecin, Polska)

ZARZADZANIE I MARKETING prof. dr hab. Henryk Brandenburg (Katowice, Polska)


RADA NAUKOWA

proff. Georges Louis Boueiri (Bejrut, Liban)
prof. dr hab. Henryk Brandenburg (Katowice, Polska)
assoc. prof. Kathi Duffy-Thorpe (Lincoln, USA)
prof. dr hab. Maria Gołębiewska (Białystok, Polska)
phD.Khalife Khalife (Bejrut, Liban)
prof. dr hab. n. med. Ryszard Koczorowski (Poznań, Polska)
prof. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyński (Poznań, Polska)
assoc. prof. Gražina Krutulytė (Wilno, Litwa)
prof. dr hab. n. med. Krystyna Opalko (Szczecin, Polska)
prof. dr hab. n. med. Honorata Shaw (Poznań, Polska)
prof. dr hab. n. med. Sylwia Słotwińska (Warszawa, Polska)
assoc. prof. Narasimman Swaminathan (Mangalore, Indie)
prof. dr hab. Jan Szczegielniak (Opole, Polska)
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński (Kielce, Polska)
assoc. Prof. Gillian Webb (Melbourne, Australia)
prof. dr hab. Włodzimierz Więckiewicz (Wrocław, Polska)
prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska – Miszczuk (Lublin, Polska)
prof. dr hab. Marek Żak (Kraków, Polska)
dr n. med. Marek Bladowski (Olsztyn, Polska)
dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk (Warszawa, Polska)
dr n. ekon. Agnieszka Bukowska – Piestrzyńska (Łódź, Polska)
dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak (Kraków, Polska)
dr n. med. Lidia Jamróz-Wilkońska (Wadowice, Polska)

dr inż. Zbigniew Józwiak (Łódź, Polska)
dr n zdr Danuta Kaczmarska (Szczecin, Polska)
dr n. med. Edward Kijak (Szczecin, Polska)
dr n, med. Małgorzata Klukowska (Mason Montgomery Road, USA)
dr n. med. Przemysław Kopczyński (Poznań, Polska)
dr med. dent. Leonard Kożdon (Niemcy)
dr n. med. Danuta Lietz-Kijak (Szczecin, Polska)
dr n, med. Arkadiusz Rutkowski (Poznań, Polska)
dr n. med. Agnieszka Pawlik (Katowice, Polska)
dr n. med. Joanna Słowik (Kraków, Polska)
dr n. med. Leszek Szywała (Katowice, Polska)
dr n. med. Grzegorz Śliwiński (Drezno, Niemcy)
tech. dentyst. Marzena Kotyńska (Warszawa, Polska)
lek. stom. Beta Golan (Legionowo, Polska)
lek. stom. Monika Meissner (Poznań, Polska)
mgr Wojciech Krówczyński (Kraków, Polska)
mgr Anna Szymańska (Wrocław, Polska)


RECENZENCI ZEWNĘTRZNI

prof. dr hab. Teresa Katarzyna Różyło (Polska)

dr hab. n. med. prof. nadzw. Stanisław Sporny (Polska)

dr hab. n. med. prof. nadzw. Joanna Szczepańska (Polska)


PROCEDURA RECENZOWANIA

Praca przekazana do druku poddawana jest wstępnej ocenie wewnętrznej o charakterze formalnym przez Redakcję czasopisma. Autor zgłaszając tekst do druku, wyraża tym samym zgodę na poddanie go procesowi recenzowania. Teksty recenzowane są poufnie i anonimowo z zastosowaniem „podwójnie ślepej recenzji”, tj. recenzenci nie wiedzą, kto jest autorem, autor nie wie, kto recenzuje jego pracę. Recenzji dokonuje jeden lub dwóch niezależnych recenzentów. Informujemy autora o wynikach recenzji i autor poprawia artykuł zgodnie z zaleceniami recenzenta. Poprawiony tekst przekazujemy ponownie recenzentowi, który ponownie opiniuje tekst i wydaje jednoznaczny wniosek o dopuszczenie pracy do publikacji.